Hallo, my naam is Janet Kieswetter

Ek tuisskool al 7 jaar lank en moes gebruik maak van kreatiewe, buite-die-norm idees om my oudste dogter te leer lees asook wiskunde makliker vir haar te verduidelik. Janéy (nou 13) het leer uitdagings wat my forseer het om alternatiewe te soek. Ek besef nie alle kinders is akademies ingestel nie. Nie almal geniet boekwerk wat baie skryf, lees en konsentrasie vra nie. Soms moet dinge konkreet, prettig en sensories wees!My metodes sal goed werk vir kinders met ADHD, disleksie en diskalkulie (wiskunde uitdagings).